Barsebäck LOGGA

Strålning

Strålning – eller radioaktivitet – finns överallt omkring oss. Vi utsätts för strålning från rymden, berggrunden och våra egna kroppar varje dag. Människan har dessutom skapat konstgjorda strålkällor. Ett exempel är röntgen inom sjukvården. Kärnkraften är ett annat exempel.

Fördelen med strålning är att den är lätt att mäta och faktiskt försvinner med tiden. Riskerna och strålningens biologiska verkan är också välkända efter många år av forskning. Det finns många typer av strålning och de olika typerna har olika egenskaper.

Joniserande strålning

Joniserande strålning kan delas in i elektromagnetisk strålning, en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält (gammastrålning och röntgenstrålning) och partikelstrålning, en ström av partiklar från atomkärnor (alfa-, beta- och neutronstrålning). Gammastrålning och röntgenstrålning är samma typ av strålning, men med olika ursprung. Röntgenstrålning skapas på konstgjord väg med hjälp av röntgenrör, gammastrålning kommer från atomkärnorna i radioaktiva ämnen.

Joniserande strålning kan bilda joner i det bestrålade föremålet, så kallad jonisering. Jonisering kan innebära bestående förändringar eller skador hos det som bestrålats, till exempel hos arvsmassan i kroppens celler. En vanlig missuppfattning är att det som blir bestrålat också blir strålande. Däremot kan föremål som smutsas ner med radioaktiva partiklar, kontamineras, bli strålande.

Läs mer om joniserande strålning

Icke-joniserande strålning

Denna strålning är elektromagnetisk strålning som inte orkar slå sönder atomer eller molekyler. Då bildas inte heller joner men det hindrar inte att den ändå kan orsaka andra förändringar och skador hos det som bestrålas. Ultraviolett strålning (UV-strålning) kan ju till exempel ge solsveda och i värsta fall ändra hudcellernas egenskaper på ett sätt som kan leda till cancer.

Icke-joniserande strålning delas in i optisk strålning och radiofrekvent strålning. Optisk strålning delas i sin tur upp i synligt ljus, UV-strålning och infraröd strålning.

Den del av den optiska strålningen som vi kan uppfatta med våra ögon är synligt ljus.

UV-strålning

Denna kommer till största delen från solen, en naturlig strålkälla alltså, men kan också skapas på konstgjord väg (i solarier och elsvetsar till exempel).

Infraröd strålning

Infraröd strålning sänds ut från alla varma föremål som till exempel glödlampor och spisplattor.

Radiofrekvent strålning

Mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält, är till större delen skapad på konstgjord väg och samlas under begreppet för radiofrekvent strålning.

Ultraljud

Ultraljud räknas också till icke-joniserande strålning och skapas på konstgjord väg.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016