Barsebäck LOGGA

Säkerhetskultur

På BKAB avses organisationskultur bland annat de förställningar, kunskaper, beteende och värderingar som organisationen delar. I detta kan säkerhetskultur enklare definieras som förhållningssätt till säkerhet och risk.

Arbetet med säkerhetskultur syftar till att bevara, förstärka och kommunicera vikten av säkerhet och aktivt säkerhetstänkande. På Barsebäcksverket utgör medarbetarnas kollektiva förhållningssätt till säkerhet och risk en väsentlig del i det dagliga arbetet. Säkerhet är alltså integrerat i alla aktiviteter, där ansvar och ledarskap inom säkerhet fördelas på ett tydligt sätt och där säkerhetsarbetet drivs av ständigt lärande.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016