Barsebäck LOGGA

Säkerhet

På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid i första hand - det gäller också på ett kärnkraftverk där produktionen upphört.

En stor del av syftet med säkerhetsarbetet är att förhindra en olycka som ger skadlig strålning både i och utanför anläggningen. På ett kärnkraftverk finns det därför olika typer av säkerhetssystem och ett kontinuerligt arbete som ska bidra till hög säkerhet och att de myndighetskrav som finns efterlevs.

Säkerhetskraven på svenska kärnkraftverk är höga och arbetet med att utveckla och förbättra säkerheten pågår hela tiden. Säkerhetsarbetet på Barsebäcksverket lägger stort fokus vid att bibehålla en säker strålmiljö för personalen i anläggningen, men också för omgivningen. Vid samtliga arbeten på Barsebäcksverket har säkerheten högsta prioritet.

Säkerhetsarbetet på BKAB inkluderar inte enbart strålningsrisker. I det dagliga arbetet sker tunga lyft av komponenter och arbete på höga höjder i samband med servicedrift, rivingsförberedelser och utbildning. Dessa typer av arbeten kommer också öka i framtiden. Detta gör att BKAB ställer höga krav på samtliga medarbetare, så att säkerhetskulturen upprätthålls och utvecklas.

Granskning av verksamheten

Utöver BKAB:s interna kontroller sker även granskning av säkerheten via internationella, nationella samt lokala myndigheter och organisationer. Exempel på dessa organisationer är International Atomic Energy Agency (IAEA), Euratom, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Lokala säkerhetsnämnden i Kävlinge kommun.

I detta avsnitt har vi samlat information om strålning, strålskydd och säkerhetsarbete. Klicka dig vidare via flikarna i menyn.

Läs mer om arbetsmiljö

Läs mer om säkerhet vid kärnkraftverk som är i drift

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016