Barsebäck LOGGA

Uppdrag

"Barsebäck Kraft ska vara vägledande i planering och genomförande av ett kärnkraftverks avveckling och ett föredöme i säkerhet, miljöpåverkan och effektivt nyttjande av resurser"

Affärsidé

Vi ska:

  • genomföra en säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv servicedrift
  • förbereda och genomföra en säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv nedmontering och rivning
  • på affärsmässiga villkor nyttja resurser, anläggning och lokaler för annan verksamhet
Sidan uppdaterad den 25 februari 2016