Barsebäck LOGGA

Servicedrift

Barsebäcksverket befinner sig i det som kallas servicedrift. Vi håller byggnaderna intakta och underhåller de processystem som måste vara i drift.

SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) ställer fortfarande höga krav på vår verksamhet i sina föreskrifter, vi är fortfarande en kärnteknisk anläggning även om kraftverket är avställt och inget kärnbränsle finns kvar.

Samtidigt planerar vi olika rivningsförberedelser. Bland annat har vi dekontaminerat stora delar av anläggningen. Vi har också kartlagt och kategoriserat vilka miljöskadliga/miljöstörande ämnen som finns på industriområdet. Syftet med servicedriften är att bibehålla en säker anläggning inför kommande rivning.

Vi arbetar också med att hantera och skicka driftavfall till slutförvar i SFR i Forsmark. Därigenom minskar vi ständigt aktivitetsinventariet i anläggningen.

Försäljning

Under servicedriften vill vi vara till så stor nytta som möjligt för kärnkraftsbranschen. Vi bedriver försäljningsverksamhet av komponenter som vi inte har nytta av längre men som kan återanvändas i andra kärnkraftstekniska anläggningar.

Utbildning

Eftersom processens huvudsystem nästan är helt kompletta och anläggningarna var i bra skick vid stängningen är Barsebäckverket en idealisk plats för utbildning. KSU (Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB) hyr lokalerna och anläggningarna för att erbjuda kurser i yrkesmannaskap och för att träna på olika arbetsmoment i kärnkraftsmiljö.

Mer information om försäljning och utbildning finns under fliken "Affärsverksamhet".

Sidan uppdaterad den 19 maj 2016