Barsebäck LOGGA

Rivning

Målet med rivningsplaneringen är att rivningen ska genomföras snabbt, säkert och kostnadseffektivt.

Det slutliga målet för rivningen i sig är att området ska friklassas samt att de miljömål, uppsatta av olika myndigheter, som ställs på rivningen är uppfyllda.

Rivningen inleds med att de delar av anläggningen som är radioaktiva monteras ner och skickas iväg för slutförvar till SKB. Bränsleelementen är borttransporterade sedan 2006. Vi skickar även material till CLAB (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) i Oskarshamn och till SVAFO i Studsvik för behandling och dekontaminering.

När alla radioaktiva komponenter är ute ur anläggningen tar rivningen av byggnaderna vid. De rivningsmassor som blir över används främst för återfyllnad av marken i- och runt anläggningen. De kan även komma att forslas iväg och användas till nya vägar eller liknande markarbeten.

Vad som händer med marken efteråt är upp till Uniper och Kävlinge kommun. Det är fullt möjligt att återställa marken som den var innan verket byggdes men den kan också användas för annan industriell verksamhet.

Sidan uppdaterad den 17 maj 2016