Barsebäck LOGGA

Ekonomi

Barsebäck Kraft AB, som förvaltar anläggningen, är ett helägt dotterbolag till Sydkraft Nuclear Power (SNP) och ingår i Uniperkoncernen.

SNP äger också anläggningarna Barsebäck 1 och 2.

Till följd av den förtida stängningen, ersätter staten Barsebäck Kraft AB för servicedrift av anläggningen. Enligt ingångna avtal gäller ersättningen fram till den 30 juni 2017. Från och med juli 2017 kommer verksamheten till stora delar att finansieras via fonderade medel ur Kärnavfallsfonden.

Sidan uppdaterad den 11 maj 2016