Barsebäck LOGGA

Uthyrning av lokaler

Kontorslokaler

Möblerade kontor finns att hyra för företag i kärnkraftbranschen. Man får också tillgång till våra konferenslokaler. Reception, post och telefonistservice samt visst kontorsmaterial ingår också. Värt att nämna är också att lokalerna är väl bevakade.

I anslutning till kontorsutrymmena finns större gemensamma lokaler som kan inredas efter företagens önskemål. För mindre företag som vill samverka kan detta bli en mycket bra miljö.

Förråd

Våra yttre förråd har tömts och det finns möjlighet för företag att hyra plats för att förvara material eller eventuellt använda lokalerna till någon annan typ av verksamhet.

Vi har även stora markytor lediga vilka kan fungera som uppställningsplats för både kort- eller långsiktig förvaring.

Verkstäder

Fullt utrustade verkstäder finns att hyra. Där finns möjlighet att legotillverka men även större, avancerade tillverkningar är möjligt. Kontinuerligt underhåll av diverse komponenter utförs. Det finns även tillgång till traverser med stor lyftkapacitet.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016