Barsebäck LOGGA

Underhållsskolan

Den första och mest utvecklade idén om annan användning av anläggningen är att det idag finns möjlighet för den övriga kärnkraftsindustrin i Sverige att utbilda sin personal i vår anläggning.

Detta bidrar till att säkerheten stärks på övriga anläggningar och att man har verklig nytta av vårt stängda kraftverk. Det är troligen unikt i världen att kunna bedriva kärnkraftsutbildning på det här sättet. Utbildningsverksamheten etablerades 2007.

Verksamheten bedrivs av KSU, KärnkraftSäkerhet och Utbildning AB.
Årligen genomförs utbildning för cirka 600 deltagare från såväl drift- som underhållsorganisationerna på kärnkraftverken. En del av deltagarna kommer från entreprenörsföretag.

Samtliga kursdeltagare bor i Barsebäcks vandrarhem utanför kraftverksområdet och varje kväll är det någon form av kursaktivitet.

Strävan är att vid varje kurstillfälle blanda deltagare från de svenska kärnkraftverken som är i drift, detta för att underlätta möjligheten att utbyta erfarenheter och goda exempel med varandra. Det är både chefer och medarbetare som går kurserna. Där så är möjligt blandas också kraftverksanställda och personal från entreprenörsföretag.

De lokaler och tekniska arrangemang som anpassats för dessa utbildningar kan till viss del även göras tillgängliga för annan utbildningsverksamhet.

Sidan uppdaterad den 19 maj 2016