Barsebäck LOGGA

Affärsverksamhet

Efter att tillståndet för kraftproduktion upphört kan anläggningen inte längre användas för att tillverka el. Däremot kan lokaler hyras ut, komponenter säljas och utbildningar hållas. På så sätt nyttjas Barsebäcksverket resurseffektivt och är en tillgång för den kärntekniska industrin samt för relaterade utbildningar vid högskolor och universitet.

Byggnader och utrustning är fortfarande i gott skick och det finns en väl fungerande infrastruktur. I väntan på att rivningen kan inledas använder vi anläggningen därför till andra verksamheter.

Att bedriva andra verksamheter inom området är i linje med vår vision om att vara vägledande i planering och genomförande av ett kärnkraftverks avveckling och ett föredöme i effektivt resursanvändande, hög säkerhet och så lite miljöpåverkan som möjligt.

Vi har rum för att utveckla fler idéer. Tveka inte att höra av dig för att samtala om vilka möjligheter som finns.

Kontakt

Lars-Uno Berg

0771-765 765

lars-uno.berg@bkab.uniper.energy

Sidan uppdaterad den 24 maj 2016