Barsebäck LOGGA

Om oss

Barsebäck Kraft AB (BKAB) har femtio personer anställda och ligger i Kävlinge kommun, vid Öresundskusten i Skåne. Vår anläggning - Barsebäcksverket är ett nedlagt kärnkraftverk. Kärnkraftverket kommer att vara bemannat fram tills det kan rivas.

Vi arbetar nu med servicedrift, vilket innebär tar hand om anläggningen och genomför projekt för att förbereda rivning på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi har också en affärsverksamhet där vi exempelvis säljer material, kunskap och utbildningar. Sedan januari 2016 är BKAB ett helägt bolag till Sydkraft Nuclear Power AB och ingår i Uniperkoncernen.

På Barsebäck finns en OKG-filial med drygt 10 personer som arbetar mot Oskarshamns kärnkraftverk.

Stängningen - ett politiskt beslut

Barsebäck 1 stängdes den 30 november 1999 efter en uppgörelse mellan staten, dåvarande Sydkraft och Vattenfall. Barsebäck 2 stängdes den 31 maj 2005 efter en liknande uppgörelse.

Rivning

Den första etappen av rivningen är att demontera reaktortankarnas interna delar och placera dessa i ett interndelslager. Detta planeras vara genomfört år 2019.

Därefter är den stora rivningen beroende av att det finns ett förvar som kan ta emot det radioaktiva avfallet. Ett sådant förvar ska byggas i Östhammars kommun, i närheten av Forsmark.

Vem betalar?

Kärnkraftföretagen betalar varje år in pengar till en fond, Kärnavfallsfonden. Pengarna i den fonden ska täcka alla kostnader för rivning och slutförvaring av de svenska kärnkraftverken. Inga kostnader förs vidare till våra barn och barnbarn. Tillräckligt mycket pengar finns redan i Barsebäcks fond för att betala rivningen.

Sidan uppdaterad den 9 maj 2017