Barsebäck LOGGA

Miljötillstånd

Under 2012 godkände Mark- och Miljödomstolen i Växjö Barsebäck Krafts ansökan om nytt miljötillstånd. Det ger oss tillåtelse att fortsätta ta hand om anläggningen, så kallad servicedrift, och olika projekt för att effektivisera rivningen.

Tillståndet möjliggör fortsatt hamnverksamhet och underhållsmuddring av hamn och inseglingsränna. Miljötillståndet har ingen tidsbegränsning utan gäller för hela servicedriften. För själva rivningen krävs ytterligare ett miljötillstånd.

I tillståndet anges vissa villkor för att verksamhet ska få bedrivas. De berör följande ämnen:

  • Allmänt krav att förebygga föroreningar - vi ska sträva efter låga utsläpp.
  • Buller till omgivningen - gränsvärden för dag, kväll och natt till närmsta grannar.
  • Hantering av kemikalier - till exempel krav på spilltråg kring kemikalieförpackningar om det finns risk för spill som kan nå mark och vatten.
  • Utredning kring möjligheter för ytterligare energibesparingar – kartläggningar som ska redovisas för Länsstyrelsen.
  • Miljökontrollprogram - hur vi ska förebygga och övervaka våra utsläpp, godkänns av Länsstyrelsen.
Sidan uppdaterad den 25 februari 2016