Barsebäck LOGGA

Miljöarbete

På Barsebäck Kraft arbetar vi aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi vill bidra till en god miljö i vår omgivning och leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss av myndigheter och omvärlden.

Barsebäcksverket är sedan 2002 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vårt sätt att hantera miljöfrågor samt vår miljöpåverkan blir granskade av både revisorer och myndigheter.

I vår verksamhet måste vi ta hänsyn till både miljön och säkerheten på anläggningen. Detta tar sig uttryck i ett miljöarbete där säkerhet och miljö inte blir varandras motsatser. Nedan följer några exempel på vad vi arbetar med för att underlätta det här förhållandet:

  • Utnyttja resurser effektivt, t ex genom vatten- och energibesparingar och genom att återvinna så mycket som möjligt.
  • Ta hand om restprodukter på miljöriktigt sätt.
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.
  • Regelbundet utvärdera och förbättra säkerhets- och miljöarbetet.

Varje år etablerar vi miljömål inför kommande år och en miljöhandlingsplan definierar hur vi ska nå dessa mål.


Sidan uppdaterad den 1 juni 2018