Barsebäck LOGGA

Miljö

Barsebäcks miljöbelastning har alltid varit låg men är efter stängningen ännu mindre. Vid Barsebäck pågår servicedrift, vilket innebär att vissa system för ventilation, avfallshantering och avloppsvattenrening fortfarande är i drift. 

Fortfarande ställs höga miljökrav på Barsebäcksverket, både från myndigheter och internt. Barsebäcksverket är sedan 2002 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Dessutom är Barsebäck Kraft sedan 2012 arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.

I menyn kan du läsa om hur Barsebäck påverkar miljön och vad vi gör att för att ständigt förbättra vår miljöprestanda och arbetsmiljö.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016