Barsebäck LOGGA

Vad är energi?

Energi är rörelse eller förmåga till rörelse. Därför kan energi varken tillverkas eller förbrukas utan bara omvandlas till andra former.

För att förenkla resonemangen används ändå ord som energikälla, energiproduktion och energiförbrukning.

Så mäts energi

Energi och effekt är två begrepp som ofta förväxlas, men så här är det: Den mängd energi per tidsenhet som krävs för att utföra något mäts i effekt.

Energin mäts i joule (J) som är detsamma som wattsekund (Ws) och effekten uttrycks i watt (W). Ju högre effekt något har, desto större energiåtgång per sekund (minut, timme...). Exempel: En glödlampa med effekten 60 W förbrukar 60 joule per sekund.

För elenergi (el) används enheten kilowattimme (kWh). 1 kWh motsvarar 3 600 000 joule.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016