Barsebäck LOGGA

Tekniska data Barsebäcksverket

Här har vi samlat kortfattad tekniska data från driftstiden om vår anläggning. Siffrorna representerar ett block. Bägge blocken är identiska. För att se produktionssiffror från Barsebäck samt övriga reaktorer i Sverige och i världen, klicka på länken till höger som leder till IAEA.

Reaktor

Turbin

Elutrustning

Värt att veta om våra anläggningar

Nettoeffekt (el) MW 600
Reaktortyp Kokvattenreaktor
Reaktorleverantör Asea-Atom
Turbinleverantör Stal-Laval
Kommersiell drift B1 1975, B2 1977

Reaktor

Här finner du mer specifika data för olika komponenter i reaktoranläggningen;
reaktortanken, bränsleelement, styrstavar, generator och pumpar. Vissa av delarna bland annat bränsleelement och styrstavar finns inte kvar i något av blocken.

Viktiga data vid full effekt

Termisk reaktoreffekt MW 1800
Antal cirkulationskretsar 4
Drifttryck bar 70
Totalt reaktorkylvattenflöde kg/s 7700
Ångflöde kg/s 900
Ångtryck MPa 7,0
Ångtemperartur °C 286
Matarvattentemperatur °C 184

Reaktortank

Vikt, ton 530
Total höjd m 20
Innerdiameter m 5,45
Godstjocklek cm 12,6

Bränsleelement

Antal bränsleelement i härd 444
Bränslevikt per element, kg UO2 181/172
Antal bränslestavar per element 100/96
Kapslingsmaterial Zr2
Bränslekutsarnas diameter mm 8,19

Styrstavar

Typ Korsformiga blad
Antal 109
Absorbatormaterial Hafnium, Borkarbid
Typ av drivdon Elektrohydrauliska

Cirkulationspumpar

Typ Kapslade centrifugalpumpar
Antal 4
Flöde m³/s 2,55
Uppfordringshöjd m 55

Upp

Turbin

Här finner du detaljerade data om turbinanläggningarna. Det är en anläggning per block. Ett turbinaggregat är anslutet till reaktorn. Turbinaggregatet består av en högtrycksturbin och tre lågtrycksturbiner, som sitter på samma axel som
generatorn. I turbinbyggnaderna finns också kondensorn, kylvatten- och matarvattenpumparna.

Bruttoeffekt MW 615
Verkningsgrad % 33,7
Ångflöde kg/s 813
Fukthalt i primärånga % 0,004

Ångdata

Tryck/temperatur före högtrycksturbin MPa/°C 6,1/284°C
Tryck/temperatur efter högtrycksturbin MPa/°C 0,65/162°C
Tryck/temperatur före lågtrycksturbin MPa/°C 0,62/256°C
Tryck/temperatur i kondensor MPa/ °C 0,043/30°C
Extern fuktavskiljning och mellanöverhettning till °C 256
Antal avlopp och area per turbin m² 6x8,5
Avloppskovelns längd cm 95
Varvtal rpm 3000
Flöde, kondensorns kylvatten m³/s 22,2
Temperaturhöjning i kondensorns kylvatten °C 11,8
Kylvattenpumpar/turbin 4
Dumpningskapacitet % 100
Total längd turbinanläggningen m 50

Upp

Elutrustning

Här finner du viktiga fakta om elgeneratorn, transformatorerna och
reservkraftsdieslarna. Det finns en elgenerator kopplad till varje turbin på
Barsebäck. Eftersom det finns två turbiner, en på varje block, finns det alltså två generatorer.

Elgenerator

Fabrikat ASEA
Antal 1
Klämeffekt MW 620
Märkspänning kV 17,5
Märkeffekt MVA 710
Statorkylning Vatten
Rotorkylning Vatten

Huvudtransformatorer

Antal 1
Märkspänning kV 17,5/410
Märkeffekt MVA 700

Dieselgeneratorer

Antal 4
Motortillverkare MTV
Nominell effekt kW 1600
Märkspänning kV 6,3
Märkeffekt MVA 2,1
varvtal rmp 1500

Källa för effektsiffor: KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

Upp

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016