Barsebäck LOGGA

Så produceras el i ett kärnkraftverk

Ett kärnkraftverk kan liknas vid en enorm vattenkokare. Uranet som är bränslet i detta fallet - värmer upp vatten som övergår till ånga som under högt tryck strömmar igenom turbinerna. Den roterande turbinaxeln sätter fart på den stora elgeneratorn som alstrar elen.

Principen är densamma som i anläggningar med andra bränsletyper, där exemeplvis kol, gas eller olja används. Fördelen med kärnkraftverk är att produktionen är fri från koldioxidutsläpp. Ur ett helhetsperspektiv är påverkan på miljön och klimatet nästan obefintlig. 

 

Läs mer om produktionsstegen i ett kärnkraftverk hur elen transporteras hem till dig som elanvändare genom att klicka på länkarna till höger.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016