Barsebäck LOGGA

Kärnkraft i Sverige

Kärnkraftverken utgör idag drygt 40 % av elproduktionen i landet. Tillsammans med vattenkraften och vindkraften bidrar kärnkraften till en nästintill utsläppsfri elproduktion.

Kärnkraften i Sverige byggdes ut i stor skala under 1970- och 1980-talen. Oskarshamn 1 har varit i drift längst och togs i drift 1972. Forsmark 3 är Sveriges yngsta reaktor och togs i drift 1985. Idag finns det nio reaktorer i drift på tre platser:

  • Forsmark (tre reaktorer)
  • Oskarshamn (två reaktorer)
  • Ringhals (fyra reaktorer)

Kärnkraftverken är strategiskt utplacerade i södra Sverige. Detta beror bland annat på att större delen av befolkningen är bosatta där och elbehovet är som störst. El är en färskvara och används i samma stund som den har blivit producerad. Av naturgeografiska skäl är de mest kraftfulla vattenkraftverken placerade i norra Sverige och behöver backas upp av kärnkraftverken i södra Sverige för att hålla balans i elnätet.

Sverige exporterar el till grannländerna större delen av året. Väl integrerade förbindelser gör att vi kan leverera mer klimatvänlig el till länder som annars hade använt fossila bränslen som naturgas, kol eller olja.

Avveckling

Som mest hade Sverige 12 reaktorer i drift.

Barsebäcksverkets två reaktorer avvecklades genom politiska beslut och avvecklingen berodde inte på att tekniska eller marknadsmässiga förutsättningar förändrades.

Oskarshamn 2, som är en trillingreaktor med Barsebäck 1 och 2 kommer inte återstartas, trots att blocket har genomgått flerårig modernisering, säkerhetsuppgradering och förberedelser för effekthöjning. Kraftverkets ägare beslöt att inte återuppta driften på grund av låga elpriser i kombination med skattemässigt ogynnsamma förhållanden.

Fram till år 2020 planeras ytterligare tre svenska reaktorer avvecklas i förtid av delvis samma anledning. Oskarshamn 1 ska tas ur drift sommaren 2017, Ringhals 2 år 2019 och Ringhals 1 år 2020. Målet med de sex återstående reaktorerna är att de ska drivas i ytterligare cirka 20-25 år som planerat.

För att läsa mer om de andra kärnkraftverken i Sverige, klicka på respektive länk till höger.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016