Barsebäck LOGGA

Hur omvandlas energi?

El kan framställas på olika sätt. Det vanligaste är att omvandla läges- eller värmeenergi till el, men även ljusenergi (från solen) kan bli el.

El från lägesenergi

I vattenkraftverket utnyttjas kraften i fallande vatten för att få en turbin att rotera. Turbinen driver en elgenerator som tillverkar el.

I vindkraftverket utnyttjas luftens rörelse- och tryckenergi för att producera el.

El från ljusenergi

I en solcell omvandlas ljusenergi direkt till el. Solcellerna består av ett tunt halvledarmaterial, oftast kisel. När solstrålningen är tillräckligt stark alstras el.

El från värmeenergi

Uran, kol, olja eller gas används som bränsle för att värma vatten till ånga. Ångan sätter en turbin i rörelse, som i sin tur driver en elgenerator som tillverkar el. Även biobränslen, torv och sopor kan användas som bränsle för att värma vattnet.

Ofta produceras både el och fjärrvärme genom värmeenergi. Öresundsverket (till höger) drivs med naturgas och kan producera både el till kraftnätet och varmvatten till fjärrvärmenätet i Malmö.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016