Barsebäck LOGGA

El i Sverige

Kombinationen av vatten- och kärnkraft ger Sverige en trygg elförsörjning. Vattenkraften är snabb och lätt att reglera, kärnkraften å andra sidan påverkas inte av torrår med lite nederbörd. Sveriges elsystem är utformat för att klara den här typen av stora svängningar.

Vindkraftens andel vuxit sig större under senare år och utgör också en viktig del i det svenska elsystemet.

Vid toppar i elförbrukningen, extremt regn- och snöfattiga år eller vid fel i kraftnätet eller kraftverken finns reserver i form av oljeeldade kraftverk. Vi kan också importera el från våra grannländer.

Sveriges elnät är sammankopplat med grannländerna och hela tiden köps och säljs elektricitet över landsgränserna beroende på efterfrågan och utbud.

För att läsa mer om energi i Sverige, klicka på länken till höger som leder till branschorganisationen Svensk energi.

Om du vill fördjupa dig inom Sveriges elnät och se aktuell produktion, klicka på länken höger som leder er till Svenska kraftnät

För att läsa mer om ett av de svenska reservkraftverken, klicka på länken till höger som leder till Karlshamnsverket.

Sidan uppdaterad den 17 maj 2016