Barsebäck LOGGA

Avfall från kärnkraftverken

Avfallet som bildas vid driften av kärnkraftverken förknippas oftast med det använda bränslet. Komponenter som har använts i processen kan också bli radioaktiva och måste tas omhand. Avsnittet handlar om det radioaktiva avfallet som uppkommer vid kärnkraftverk i drift och hur det tas omhand.

Trots att driften av våra kärnkraftverk sker på ett säkert sätt och har en minimal påverkan på miljön, finns det omfattande reglerverk gällande avfallshanteringen och därtill oberoende granskning så att hanteringen sker på rätt sätt. Systemen har bidragit till att säkerheten kring avfallshanteringen ständigt förbättras.

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall kan vara skadligt för människor, djur och växter under lång tid. Till skillnad från många kemiska gifter avtar dock skadligheten med tiden. De radioaktiva ämnena sönderfaller och bildar till slut nya stabila icke radioaktiva ämnen.

Transport av radioaktivit avfall

I Sverige ligger kärnkraftverken vid kusterna. Detta möjliggör transport av radioaktivt avfall till havs. Båten som transporterar radioaktivit avfall från kärnkraftverken, forskningsanläggningar och sjukhus heter m/s Sigrid och ägs av SKB (Svensk kärnbränslehantering). Hennes främsta uppgift är att transportera det använda bränslet från kärnkraftverken till CLAB (Centralt lager för använt bränsle) vid Oskarshamn. På Barsebäck processas fortfarande avfall från drifttiden som m/s Sigrid hämtar. Detta transporteras sedan till antingen CLAB, SFR i Forsmark eller Studsvik.

SKB tar hand om det radioaktiva avfallet som uppkommer vid kärnkraftverken, men också från forskning, sjukhus samt övrig industri. Klicka på länken till höger för att få fördjupad kunskap om hanteringen.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2016