Barsebäck LOGGA

Första transporten av interndelar

Publicerad 2016-11-10 10:29

Den åttonde november 2016 genomfördes den första transporten av delar inifrån reaktortanken på Barsebäck 2 ut till vårt interndelslager. Händelsen är en milstolpe för anläggningen och markerar starten på tre års arbete med att få ut samtliga interna delar från båda reaktorerna till lagret.

Sedan september har delning pågått inne i reaktorhallen. Delarna packas i kassetter som sedan körs ut till lagring fram till dess att rivningen är igång i större skala. Komponenterna ligger i strålskyddande tankar, så att personal och miljö skyddas. När rivningen tagit fart skickas sedan avfallet iväg med båten Sigrid, fortsatt förvarade i strålskyddande ståltankar.

 

Sidan uppdaterad den 10 november 2016