Barsebäck LOGGA

Vad tycker ni om oss?

Publicerad 2015-12-23 12:00

Vartannat år gör Barsebäck Kraft AB, BKAB, en undersökning av opinionen i närområdet och i Skåne vad gäller bland annat kunskap, attityder och förtroende för vår verksamhet.

Årets undersökning genomfördes av Demoskop under perioden 5-23 november 2015. 801 personer svarade varav 350 i närområdet ( Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund m fl. ) och 451 i övriga Skåne.

Förtroende I närområdet har nio av tio förtroende för verksamheten, vilket är en liten ökning från 89% 2013 till 90% 2015. I resten av Skåne har knappt åtta av tio förtroende. Det generella förtroendet är i stort sett oförändrat sedan 2013, det gäller även förtroende för informationen från Barsebäck.

Kunskap Kännedomen om våra planer ökar långsamt, en av fyra i Skåne och hälften i närområdet känner ganska väl till vad som ska hända på verket under de närmaste åren. De som har sämst kännedom är de yngre.

Oro och tveksamheter

Den oro/tveksamhet som förekommer kopplar till största delen till hur avfallet ska tas omhand, både nu och i framtiden och även till säkerheten vid den kommande rivningen. Dock är fem av sex i närområdet inte kritiska, och själva rivningen av byggnaderna uppfattas som om BKAB hanterar det väl.

Sidan uppdaterad den 4 januari 2016