Barsebäck LOGGA

Tvätt av bränsleställ

Publicerad 2015-10-01 17:00

Personal från Barsebäck och entreprenörer ser till att rätt vattennivå är nådd i bränslebassängen

Personal från Barsebäck och entreprenörer ser till att rätt vattennivå är nådd i bränslebassängen

 Ett av de förberedande arbetena inför rivningen är i full gång och går snart in i en ny fas. Arbetet med sanering och flytt av bränsleställ syftar till att ge plats åt kommande stora projekt.

Ett av de kommande större arbetena är när reaktorernas interna delar ska kapas i mindre bitar och därefter transporteras ut till förvaring i interndelslagret, som ska börja byggas under hösten. Barsebäck behöver därför frilägga ytor i bassängerna ovanför reaktortankarna för att hanteringen ska kunna ske på ett säkert och effektivt sätt. Bränsleställen från Barsebäck 2 sanerades och flyttades till förvaring i en annan del av anläggningen i början av sommaren. På Barsebäck 1 är arbetet med omflyttning och sanering av bränsleställen i full gång och planeras vara klart under den senare delen av hösten.

"Målet med projektet är att avlägsna bränsleställen enligt tidplanen så att kommande arbete med hanteringen av reaktorernas interndelar kan påbörjas" säger Leif Johansson, som leder projektet. "Arbetet med bränsleställen på Barsebäck 2 gick bra och för tillfället ligger vi före tidplanen på Barsebäck 1. Det viktiga är att det sker på ett säkert sätt. Därför är vi noga med att säkerhetrutinerna inom arbetsmiljö och strålskydd efterföljs."

Hannes Tingfors på väg över de andra bränsleställen för att koppla ihop aluminiumstället med vinschen

Hannes Tingfors på väg över de andra bränsleställen för att koppla ihop aluminiumstället med vinschen

I reaktorhallen på Barsebäck 1 arbetar personal från Barsebäck tillsammans med specialiserade entreprenörer. Denna dag ska ett bränsleställ i aluminium flyttas till en avgränsad del av bränslebassängen för sanering. När bränslestället är uppe ur bassängen mäts radioaktiviteten på ytorna. Därefter sänks bränslestället ner igen och rengörs med hjälp av borstar och en roterande högtryckstvätt.

Efter saneringen torkas bränsleställen och plastas in. Sedan transporteras de till förvaring i en annan del av anläggningen. När samtliga ställ är färdigsanerade börjar en ny fas, där val av metod för transport och slutlig behandling ska fastställas.

Bränslestället har en höjd på drygt 4,5 meter

Bränslestället har en höjd på drygt 4,5 meter

 

Bränslestället rengörs med hjälp av en högtryckstvätt

Bränslestället rengörs med hjälp av en högtryckstvätt

 
Sidan uppdaterad den 4 januari 2016