Barsebäck LOGGA

Bygglov för ändrad verksamhet

Publicerad 2015-11-20 11:00

Efter stängningen 2005 började Barsebäck att planlägga en säker rivning, samtidigt ville vi använda anläggningen till bland annat utbildning i kärnkraftsäkerhet fram till dess att rivningen kan påbörjas.

En del av den nya verksamheten, bland annat skolan som Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU) driver, uthyrning av lokaler och kontor till andra företag, behövde bygglov. När man ändrar en verksamhet i en befintlig anläggning behövs det tillståndet.
BKAB sökte och fick tillfälligt bygglov, som var giltigt fram till februari 2013. BKAB har missat att ansöka om förnyat tillstånd för den tillfälliga verksamheten. BKAB har själva upptäckt att det saknades och ansökt hos kommunen om att förnya tillståndet.

– Lagar är till för att följas. Vi har gjort fel och ska rätta till det, säger Åsa Carlson, vd.

Vi ser fram mot att ärendet reds ut och att kunna vara till nytta på så många sätt vi kan fram till dess att verket ska rivas. Nu pågår rivningsförberedande arbeten, bland annat bygger BKAB ett interndelslager för att förvara reaktorernas interndelar. Inom ett år kommer arbetet med att ansöka om rivningstillstånd att påbörjas.

Sidan uppdaterad den 1 december 2015