Barsebäck LOGGA

Stora arbeten utomhus fram till mitten av juni

Publicerad 2018-04-11 07:47

Under våren kommer ett stort arbete att pågå utanför kärnkraftsanläggningen, vi tar ner de 120kV- och 400kV-ledningar och stolpar som inte längre behövs för vår verksamhet.
Den stora parkeringen utanför Infocenter kommer att vara delvis avspärrad fram till mitten på juni.

När vi tar ner de stolpar som finns nära vägarna vid gasturbinerna och de yttre ställverken kommer vägarna att spärras av tillfälligt, så att arbetet kan ske säkert för alla. Vi beklagar att det kanske medför vissa störningar för dem som använder vägarna för rekreation, och hänvisar till de andra grusvägar som finns i närheten.
Vi genomför samtidigt viss avverkning av träd och buskar som växer nära stolparna, också det av säkerhets- och tillgänglighetsskäl.

Om du har frågor kan du kontakta oss via: info@bkab.uniper.energy

Sidan uppdaterad den 11 april 2018