Barsebäck LOGGA

Första spadtagen för interndelslagret

Publicerad 2015-10-15 10:30

Barsebäcksverket går nu in i en ny fas: nedmontering av anläggningen. Första steget är att ta ut interndelarna ur reaktortankarna.

Inbjudna gäster deltog under förmiddagens ceremoni, där de första spadtagen togs av Åsa Carlson, VD för Barsebäck Kraft, (till höger) tillsammans med projektsamordnaren Ann-Britt Östberg från Grontmij (till vänster).

Inbjudna gäster deltog under förmiddagens ceremoni, där de första spadtagen togs av Åsa Carlson, VD för Barsebäck Kraft, (till höger) tillsammans med projektsamordnaren Ann-Britt Östberg från Grontmij (till vänster).

I väntan på att transport- och lagringsmöjligheter ska färdigställas bygger Barsebäck Kraft AB ett tillfälligt interndelslager på anläggningen. Därigenom kan rivningen genomföras snabbt och säkert. Interndelslagret kommer slutligen att tömmas och rivas ihop med den övriga anläggningen. Interndelslagret beräknas vara färdigbyggt sommaren 2016.

 

Valet av plats bidrar till korta transporter mellan reaktorbyggnaderna och interndelslagret. Eftersom byggnaden kommer ligga i anslutning till hamnen, underlättas den senare borttransporten av interndelarna från Barsebäcksverket. Interndelslagret kommer bestå av ett större lagerutrymme och en integrerad sidobyggnad innehållande kontrollrum och kontor. Byggnaden kommer bli 20 meter hög och blir därmed lägre än reaktorbyggnaderna, som utan skorstenarna är 60 meter höga. För att smälta in med omgivande byggnader kommer betongväggarna kläs med fasadplåt som är tegelröd nedtill och grå upptill.

Sidan uppdaterad den 1 december 2015