Barsebäck LOGGA

Planerad verksamhet 2017

Publicerad 2016-12-22 08:27

 

Barsebäck Kraft AB, BKAB, avser att under 2017 ställa om verksamhet och organisation till fokus på rivningen. Under året kommer de ingående projekten i rivningsprogrammet att utvecklas med avseende på till exempel tidplan, kostnader och avfallsvolymer.

Rivningsprogram

Det rivningsprogram som tagits fram beskriver de ingående projekten i alla faser, från förberedelsefasen till själva rivningsfasen. Det är allt från att konstruera avfallshanteringsstationer till faktiskt rivningsarbete. Vi kommer att hantera båda konventionellt rivningsavfall som betong, metall och liknande samt radioaktivt avfall.

Det radioaktiva avfallet

Som följd av att utbyggnaden av att slutförvaret för radioaktivt rivningsavfall, SFR, senarelagts har de svenska kärnkraftverken som är under avveckling ändrat strategi, från rivning med omedelbar borttransport, till att mellanlagra det kommande radioaktiva rivningsavfallet på extern plats eller på anläggningarna till dess att avfallet kan transporteras till SFR utanför Forsmark.

Många tillstånd ska vara på plats

Det krävs olika myndighetstillstånd för att få påbörja nedmontering och rivning. Under 2017 påbörjas arbetet för att BKAB ska få ett nytt miljötillstånd för rivning. Strålsäkerhetsmyndigheten ställer också krav på en säkerhetsanalysrapport, SAR, som ska beskriva risker och hur man hanterar dessa. Målsättningen är att ha ett nytt miljötillstånd och en godkänd SAR för att kunna starta nermonteringen och rivningen senast 2021.

Sidan uppdaterad den 22 december 2016