Barsebäck LOGGA

På gång på Barsebäck

Publicerad 2018-01-30 15:27

Den 1 juli 2016 invigdes interndelslagret på Barsebäck och vi har sedan dess arbetat med att segmentera reaktortankarnas interna delar och flytta ut dem till lagret. Där ska de sedan förvaras till annan lagring är möjlig. Nu har vi kommit halvvägs i projektet och är klara med block 2 och ska börja med arbetet på block 1.

Arbetet på block 2 har gått väldigt bra och vi blev klara före den ursprungliga tidplanen. Vi har kunnat paketera de segmenterade delarna så effektivt att vi behövt färre förvaringslådor än beräknat. Sammanlagt har nu 32 kassetter använts och i år påbörjas samma arbete på block 1. Detta är första steget i förberedelserna för att kunna påbörja den stora rivningsprocessen på Barsebäck.

Klicka här för mer information om interndelslagret.

Reaktorhallen på Barsebäck 2

Sidan uppdaterad den 30 januari 2018