Barsebäck LOGGA

Övning i verkligheten

Publicerad 2016-04-15 15:17

Under två veckor i mars övade personal från Räddningstjänsten Syd på Barsebäcksverket. Mot slutet av den sista veckan hade 200 heltidsanställda genomfört övningarna som hölls i och utanför anläggningen.

Mellan kärnkraftverket och gasturbinerna tränade räddningstjänsten på att kvalitetssäkra arbetet vid trafikolycka. Ambulanspersonal deltog också i övningen.

Mellan kärnkraftverket och gasturbinerna tränade räddningstjänsten på att kvalitetssäkra arbetet vid trafikolycka. Ambulanspersonal deltog också i övningen.

Vart tredje år brukar vi genomföra dessa stora typer av övningar och då ska de helst ske i en ovan miljö för räddningspersonalen. Det finns flera positiva faktorer inblandade. Vi övar ofta, men det blir på hemmaplan på våra övningsplatser. Det är bra att komma ut i verkligheten och få öva med figuranter, i okända miljöer tillsammans med andra styrkor än enbart den egna, sade Lina Emmelkamp som var en av övningsledarna.

 

Komplicerad rökdykning innebär att man rökdyker i mer än en timme. Här tränade personalen också på att avlösa varandra.

Komplicerad rökdykning innebär att man rökdyker i mer än en timme. Här tränade personalen också på att avlösa varandra.

I en kulvert inne på kraftverksområdet övade räddningspersonalen rökdykning. Björn Gerlach höll i övningen och menar att övningstillfället inte enbart gagnar den egna organisationen. Skulle det uppstå en brand i något av utrymmena på Barsebäck, är kännedomen om rutinerna i anläggningen på topp hos vår personal, sade Gerlach.
Sidan uppdaterad den 15 april 2016