Barsebäck LOGGA

Rapport från Demoskop

Publicerad 2017-12-18 15:35

Demoskop har för Barsebäck Kraft AB:s räkning i november 2017 genomfört en undersökning för att mäta bland annat förtroende för och kunskap om verksamheten hos dem som bor nära anläggningen och i hela Skåne. Undersökningen genomfördes i november och innefattar 800 telefonintervjuer med ett representativt urval vad gäller ålder och hemvist.


Förtroendet för Barsebäck är generellt stort, i närområdet har 87 % stort eller mycket stort förtroende för verksamheten, i Skåne är det 75 % som har stort eller mycket stort förtroende. Det har minskat lite, förra mätningen (november 2015) var siffrorna 90 % för närområdet och 78 % för hela Skåne.


– Vi är glada för det stora förtroendet och ska förbättra våra insatser på de områden där förtroendet och kunskapen minskat något sedan förra mätningen. Det gäller områden som till exempel kunskapen om och förtroende för hantering av avfallet i det tillfälliga lagret, kunskap om vad som ska ske här under de kommande åren och likaså vår tidplan för demonteringen, säger Maria Taranger, kommunikationsansvarig på Barsebäck.

Resultatet kan läsas i sin helhet via länken.

Sidan uppdaterad den 19 december 2017