Barsebäck LOGGA

Invigning av interndelslager

Publicerad 2016-07-05 14:54

I fredags, den 1:e juli 2016, invigde Barsebäck Kraft AB (BKAB) sitt temporära interndelslager där reaktordelarna från B1 och B2 ska förvaras i väntan på att Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) står färdigt vid Forsmark någon gång på 2020-talet.

Ett 20-tal gäster framför allt från Kävlinge kommun och media hade bjudits in till invigningen och visningen av lagret. På ett informationsmöte före invigningen berättade Åsa Carlson, VD på BKAB, varför det temporära lagret är så viktigt för rivningsprojektet.

- Om vi kan börja med att ta bort alla komponenter som fortfarande är radioaktiva, kommer vi snabbare att kunna påbörja den konventionella rivningen av byggnaden och genomföra den på ett mycket säkrare och effektivare sätt, förklarade Åsa.

- Det svenska systemet för omhändertagande av kärnkraftens avfall bygger på ett centralt slutförvar i berggrund. Barsebäck har inte förutsättningarna för att godkännas som slutförvar, utan allt rivningsavfall ska förvaras på SFR.

- Tillståndsprövningen för utbyggt SFR pågår nu. Processen beräknas ta några år i anspråk och kräver att SSM, Mark- och Miljödomstol, Östhammars kommun och slutligen regeringen säger ja till utbyggnaden, förklarar Åsa.

Arbetet med segmenteringen startar i september i år och kommer att avslutas under första kvartalet 2019. För att kunna hantera radioaktiviteten kommer de interna metalldelarna i reaktorerna att sågas sönder under vattnet i bassängerna. Därefter läggs de i ståltankar och transporteras på ett säkert sätt till byggnaden för förvaring.

Sidan uppdaterad den 5 juli 2016