Barsebäck LOGGA

Intensiva arbeten med avfall

Publicerad 2015-10-13 09:00

Intensiva arbeten med avfall

I avfallsbyggnaden på Barsebäcksverket märks det inte att elproduktionen är avslutad sedan länge.

På insidan av ett kärnkraftverk finns ett eget vattenhanteringssystem och allt flytande avfallsvatten hanteras internt och hamnar till slut i avfallsbyggnaden, där vattnet renas, kontrolleras och sedan släpps ut i Öresund. Konventionellt avloppsvatten utanför själva kärntekniska anläggningen kan komma från kök samt kontor- och verkstadsbyggnader. Detta system är kopplat till det kommunala avloppsnätet.

Lars Wiklund övervakar processen i kontrollrummet.

Lars Wiklund övervakar processen i kontrollrummet.

"Sedan elproduktionen lades ner, har vattenmängden som behöver renas minskat till stor del, men det finns en del orenat vatten kvar, men också en del nyproducerat vatten som behöver renas. Idag tar vi främst hand om jonbytarmassor som har renat vattnet som användes när reaktortankarna med tillhörande pump- och rörsystem rengjordes från radioaktiva partiklar. Rengöringen gjordes efter att elproduktionen avslutades", säger Lars Wiklund. Vid sidan av detta arbete behandlas även vatten från exempelvis golvbrunnar och vaskar. Vattnet pumpas in i en betongtank där det pressas genom en jonbytarmassa och radioaktiva partiklar fångas upp. Efter kontroll släpps det rena vattnet ut i Öresund.

Under de senaste åren har personalen arbetat intensivt med att gjuta in jonbytarmassor från den tidigare nämnda systemrengöringen. De stora partiklarna fångas först upp i filter, därefter får vattnet passera igenom jonbytarmassa. Där fångas de mindre radioaktiva partiklarna upp och massan torkas. Blandningen lägger sig i botten på en tank och när tanken är full töms den ut i ett fat. När rätt nivå nås i fatet, tillsätts cement och blandningen gjuts in. Färdiga fat lagras först på Barsebäck och transporteras sedan som radioaktivt avfall med SKB:s fartyg m/s Sigrid, till slutförvaring för driftavfall i SFR i Forsmark.

Avfallsbyggnaden kommer efter detta arbete ha en fortsatt central roll i många år framöver. Verksamheten där kommer inte att upphöra förrän en bit in i den stora rivningen. Därefter tas avfallsanläggningen ur drift och rivs tillsammans med den övriga anläggningen.

Ett färdigblandat fat, där cementblandningen skymtas. Ett lock läggs på och försluts av en maskin.

Ett färdigblandat fat, där cementblandningen skymtas. Ett lock läggs på och försluts av en maskin.

 
På bilden syns förseglade fat som förvaras i ett strålavskärmande utrymme. Där får blandningen härda i minst 48 timmar.

På bilden syns förseglade fat som förvaras i ett strålavskärmande utrymme. Där får blandningen härda i minst 48 timmar.

 

Efter att innehållet i fatet har härdat klart, dockas det fast i en omslutande blyklocka som fungerar som strålavskärmning.

Efter att innehållet i fatet har härdat klart, dockas det fast i en omslutande blyklocka som fungerar som strålavskärmning.

 
Fatet lyfts ut ur förvaringsrummet och över till transportgången med hjälp av en travers.

Fatet lyfts ut ur förvaringsrummet och över till transportgången med hjälp av en travers.

 
Sebastian Månsson kopplar loss fatet från traversen och kör bort det till porten med hjälp av en svävartruck innan borttransporten. Fatet tillsammans med den återanvändbara blyklockan väger nio ton.

Sebastian Månsson kopplar loss fatet från traversen och kör bort det till porten med hjälp av en svävartruck innan borttransporten. Fatet tillsammans med den återanvändbara blyklockan väger nio ton.

 
Sidan uppdaterad den 16 december 2015