Barsebäck LOGGA

Besökare får tycka till

Publicerad 2018-01-29 14:00

Vi ser att intresset är stort att besöka Barsebäck. Många undrar vad vi håller på med nuförtiden och hur framtiden ser ut. Det är också många som är nyfikna på kärnkraftsprocessen och vill komma och lära sig mer. Vår besöksverksamhet är öppen för alla och vi svarar gärna på frågor om vår verksamhet.

Under 2017 hade vi sammanlagt 5035 besökare som fick föreläsning, film och rundvandring inne i anläggningen på Barsebäck.
   Alla besökare har fått möjlighet att fylla i en enkät efter besöket och ge feedback till oss om upplevelsen. Till vår stora glädje har de flesta en mycket positiv bild av besöket både när det gäller föreläsning och rundvandring. Vi ser också att de flesta har en mycket större kunskap om vår verksamhet och en större insikt om den svenska kärnkraftsbranschen efter ett besök hos oss.


Enkätsvar från 440 personer, av 5035 besökare.

De flesta besökarna kommer från skolorna i vårt närområde, både grundskola och universitet/högskola. Vi har också en hel del besökare från företag och föreningar. Det är stort intresse för Barsebäck, framförallt för vår nuvarande verksamhet med förberedelse för rivning.
   I vår sommarverksamhet har vi även öppet för enskilda besökare med rundvandringar varje vardag, och kvällsöppet några kvällar per vecka.

Mer information om vår besöksverksamhet och hur man bokar in ett besök finns här.

Sidan uppdaterad den 29 januari 2018