Barsebäck LOGGA

BKAB åläggs betala bot efter arbetsplatsolycka

Publicerad 2016-01-12 16:45

Barsebäck Kraft AB (BKAB) åläggs att betala strafföreläggande efter en arbetsplatsolycka som inträffade i april 2014, där en inhyrd servicearbetare skadade foten och benet.

Personen genomförde tillsammans med BKAB-anställd ett lyft av betongblock med hjälp av en travers, för att kunna komma åt en underliggande tank för inspektion. Betongblocken ställs åt sidan. Efter genomförd inspektion lossnar dessa två betongblock från varandra, varav det ena betongblocket faller ner över servicearbetarens fot och ben. Benfrakturer kunde konstateras på sjukhus.

Åklagaren i ärendet har dömt BKAB till strafföreläggande om 300 000 kronor, eftersom det funnits brister i genomgång av arbetsprocessen och för att förebyggande genomgång rörande olycksfall har åsidosatts.

BKAB har accepterat strafföreläggandet och har sedan olyckan sett över och förbättrat de interna säkerhetsrutinerna på flertalet punkter.

Sidan uppdaterad den 22 februari 2016