Barsebäck LOGGA

Tillträde & utbildning

Nedan finner ni i bokstavsordning blanketter och intyg för tillträde samt länk till kärnkraftverkens utbildningsportal. Det är viktigt att blanketter och intyg lämnas in i god tid.

Om du är osäker på vilka blanketter eller intyg du ska lämna in, fråga din kontaktperson.

Blanketter och Intyg

Hälsodeklaration

Läkarundersökning

Läkarundersökning (eng)

Medgivande om registerkontroll

Tystnadsförbindelse

Utbildningar

Kärnkraftverkens utbildningsportal

Nuclear power plant education portal

Sidan uppdaterad den 12 februari 2018