Barsebäck LOGGA

Samråd inför nedmontering och rivning

Publicerad 2018-01-08 10:11

Barsebäck Kraft AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva Barsebäcks kärnkraftverk. Med anledning av detta bjuder vi in till samråd.

Syftet med samrådet är att presentera den planerade verksamheten och inhämta synpunkter på denna samt på miljökonsekvensbeskrivningens utformning och innehåll. I samrådsunderlaget finns en beskrivning av planerade åtgärder, förväntade miljöeffekter och miljökonsekvensbeskrivningens preliminära utformning.


Synpunkter och frågor kan skickas till anna.sallberg@bkab.uniper.energy till och med den 28:e februari.

Samrådsunderlag

Sidan uppdaterad den 8 januari 2018